image description

Корпоративне управління

значний досвід в сфері корпоративного управління

Наші юристи мають значний досвід в сфері корпоративного управління та надають правову допомогу з широкого кола пов’язаних з цим питань, починаючи з визначення відповідного регуляторного режиму господарської діяльності до розробки ефективних програм його дотримання.

Приймаючи до уваги різноманітність існуючих регуляторних стандартів на державному рівні, питання державного нагляду та відповідальності є постійно актуальними. Навіть невеликі проблеми можуть порушити стабільність підприємства, яке не приділяє належної уваги регуляторним аспектам та не має продуманого плану по додержанню державних вимог ведення бізнесу.

Частиною нашої правової допомоги клієнтам є розробка та правовий аналіз внутрішньої політики підприємства, що орієнтована на виконання управлінських функцій та юридичних процедур. Ми готуємо та проводимо правову експертизу установчих документів, внутрішніх нормативних актів та трудових контрактів.

Наша задача полягає у захисті інтересів власників корпоративних прав та структуруванні відповідальності уповноважених ними осіб. Цінність наших порад стає очевидною в разі виникнення корпоративних спорів. Проблеми можна уникнути завдяки професійній підготовці корпоративних документів.

Предметом нашої правової допомоги є всі аспекти управління, надання публічної інформації та захисту в суді. Ми допомагаємо підприємствам передбачити, виявити, виправити та уникнути проблеми всіма можливими законними методами. При цьому наше реагування на можливі примусові дії з боку держави є своєчасним та дієвим.

Наші послуги в сфері корпоративного управління включають:

 • створення підприємств, супровід емісії акцій
 • управління підприємствами
 • дотримання регуляторних режимів
 • формування органів управління та нагляду, визначення їх повноважень та процедур діяльності
 • визначення обов’язків та відповідальності уповноважених осіб
 • правовий аналіз внутрішньої політики підприємств
 • підготовка внутрішніх нормативних актів
 • захист активів
 • управління ризиками
 • регулювання трудових відносин
 • представництво перед фіскальними органами
 • захист в суді
 • реструктуризація та реорганізація
 • ліквідація підприємств